شوخی

by امید

جدیدا با خودم شوخی می کنم …

خیلی هم سنگین …

پ ن : …