ایده

by امید

باید اعتراف کنم مثل قبل ایده آلیست نیستم …

هیچ وقت هم نبودم …

پ ن : …