ندارد

by امید

لااقل برای دلخوشی چشمانم هم که شده …

خودی نشان بده …

پ ن : دوباره اتفاق افتاد…

پ ن : …