برنامه نویسی

by امید

کلاسه می کنم ، وراثت تعریف می کنم ، متغییر و ثابت می سازم ، گرافیک اضافه می کنم …

با خطاهای دیباگر برخورد فلسفی می کنم ، آخر صفحه آبی مرگ هم کپی رایت اضافه می کنم …

پ ن : …