امید

by امید

یک وقت هایی هست که آدم تولدش است …

الان هم یکی از آن وقت هاست …

پ ن : امروز تولدم است ، برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …