خوشبین

by امید

متاسفانه هیچ وقت از آن دسته آدم های لعنتی خوش بین نبوده ام …

و خب این خیلی هم مزخرف نیست …

پ ن : …