پیش نویس

by امید

بالاخره روزی خواهد رسید که تمامی این یاداشت های نیمه کاره را پاک خواهم کرد …

و قطعا آن روز هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد …

پ ن : …