فال

by امید

انگشتانتان را که می کشید کف دستانم …

تمام خطوطشان به هم می ریزد …

و تمام آینده ام ، هم …

پ ن : …