حرف

by امید

خیلی کم حرف می زنم  …

و البته برای همان چند کلمه هم معمولا مخاطبی نیست …

پ ن : …