دهه ۸۰

by امید

عید چیز مبارکی نیست که جای تبریک داشته باشد … لااقل برای من …

یک دهه گذشت … باز هم چیزی تغییر نکرد … لااقل برای ما دهه شصتی ها …

تنها امیدوارم سال/دهه بهتری باشد برایتان …

پ ن : …