حرم

by امید

وقتی باران تمام شد هنوز این حس را داشتتم که در خانه تنها نیستم …

حرم تنش هنوز در خانه مانده بود …

پ ن : …