خاطره

by امید

بعضی هایش را فقط باید قرقره کنی … قورتش بدهی خفه ات می کند …

پ ن : از تراموا …

پ ن : …