طاعون

by امید

کسی نمیتواند در جای خلوتی بنشیند و به اندیشه فرو رود و آسیبی نبیند …
اغلب پیش می آید که انسان مدتها رنج میکشد بی انکه خود بداند …

پ ن : جناب آقای کامو

پ ن : …