کارپه

by امید

بعضی بازی‌ها بردن ندارد اصلا ، بازی‌کردن‌اش کافی‌ست تا فرسوده‌ات کند …

پ ن : خانم کارپه به گمانم …

پ ن : …