ارزش

by امید

انگار یه ارزش هایی داره برای آدما درونی میشه …

پ ن : …