تولد

by امید

همین روزاست که دیگه توی مترو و اتوبوس جوونتر ها صندلیشونو بدن بهم انگار …

پ ن : فقط برای ثبت در خاطرات ، تبریک گفتن هم ندارد …

پ ن : …