تولد

by امید

یک وقت هایی هست که آدم تولدش است …

الان هم از همان وقت هاست …

پ ن : کاش فراموش نکنی …

پ ن : …