منطق او

by امید

من عاشقانه دوستش دارم …

او عاقلانه طردم میکند …

منطق او از حماقت من هم احمقانه تر است …

پ ن : شاملو …

پ ن : …