اینگونه ام

by امید

sign,typography,words-eeeb6ca95d1d644e5d64d13f6615cd67_h

پ ن : به زبان ساده اش می شوم این …

پ ن : عزیزم …