روزگاری

by امید

4111096458_ce459f1eb6

پ ن : لذت دارد ، وقتی روی برنامه هستم …

پ ن : رفتم این رو هم خریدم ، شاد و سرخوش …

پ ن : …