تنها

by امید

پیاده روی های تنهای شبانه ام …

و کسی که وجود ندارد تا بهش فکر کنم …

آخرش هم ختم می شود به قهوه ی بی شیر و شکر …

مشکوک شده ام باز …

آن هم درست ، در میان تهوع دخترکانی که منتظر کوچکترین سوز سرمایی هستند تا …

پ ن : اینجا شهر مردمان مارکدار است …

پ ن : هه … دلبری های مجازی … مسخره …

پ ن : …