با شکوه

by امید

funny,quote,humor,text-446e04a3aee5c1e2a04b358c5acf4396_h

پ ن : چرا انقدر خوشحالم ؟ …

پ ن : گاهی وقت کم میاد …

پ ن : …