نا‌امید

by امید

پ ن : دوستت دارم هایی از سر نا امیدی …

پ ن : …