نا‌گفته

by امید

پ ن : داستان آن شب ما هم ، با خودمان دفن خواهد شد …

پ ن : …