باور

by امید

نوشتن سخت میشه …وقتی باوری نباشه …

میشه به سرنوشت اعتقاد پیدا کرد …

پ ن : چه می گذره …

پ ن : …