حالت چطوره ؟

by امید

photo_2017-11-11_01-55-41

هر بار خواستم بگویم دوستت دارم، گفتم “حالت چطوره؟»

و من تو را خیلی «حالت چطوره؟» …

پ ن : …